PROJEKTSTYRNING MLAB AB

Mikael Hansson

Erbjuder målningsbesiktning för entreprenader, biträdande besiktningsman på måleri (detta har fallit väldigt bra ut bland våra kunder då man säkerhetsställt målningens utförande gentemot slutkund och beställare), utför även hela entreprenadbesiktningar som huvudbesiktningsman med ev biträdande, utformar också kontraktshandlingar till privatpersoner och entreprenader gällande kontrakt, AF del, byggbeskrivning och rumsbeskrivning mm, målerikonsultationer på entreprenader
och för privatpersoner.