Vi är specialister

Vi inom SMKF vet och kan. Som konsulter och rådgivande specialister inom måleribranschen har vi både erfarenhet och kunskap. Vi arbetar inom bygg och måleri och du kan tryggt anlita någon av oss när du behöver hjälp med:

Projektering

 • Målningsbeskrivning
 • Bedömning av målningsbehov
 • Planering

Upphandling

 • Kalkylering, mängdberäkning och budgetering
 • Offertförfrågan och upphandling

Färgsättning

 • Färgsättning

Kontroll

 • Kontroll under entreprenadtiden
 • Juridisk rådgivning

Besiktning

 • Slutbesiktning
 • Garantibesiktning
 • Statusbesiktning

Vet du vilket faktaunderlag som behövs för en målningsbeskrivning eller vilka krav du ska ställa på en sådan?

Känner du till olika färgtyper, vad som kännetecknar dem och vilka färger som är lämpligast för olika användningsområden?

Är du kunnig nog att ta miljöhänsyn när du väljer färg?

Annonsörer