MåleriRåd AB

Mikael Magnusson

- Kalkyluppdrag, vi räknar på Ert målningsprojekt.

- Upphandlingsdokument, vi hjälper Er inför Ert målningsprojekt.

- Prissättningsverktyg för målningsarbeten.
Prisboken, Lathundsboken, MrReferensytor, MrKalkyl värderingstjänst, DOCS kalkyl/mängdsystem.

Allt utgår ifrån HUS AMA-koder med priser för arbete och material kopplat till färdiga kostnadstabeller som ger kompletta priser.

- Administrativa system:
Offert/order & fakturasystem, Projekt & tidrapportering, Planeringssystem.